arifləşmək

f. Arif olmaq, kamallı olmaq, mərifətli olmaq, ağıllılaşmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • qarpmaq — bax qapmaq 1 ci mənada. Cəld başının altından bumajniki qarpıb açdı. . İ. M.. Dəsti istibdad hər gün qarparaq arifləri; Tərd edir el, yurd içində qarparaq arifləri. Ə. N …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürəfa’ — ə. «arif» c. ariflər, arif adamlar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aralı — z. 1. Bir birindən bir qədər uzaq, arada bir qədər məsafə qoyaraq. Xasay atlıların bir birindən aralı getməsini məsləhət gördü. M. Hüs.. Kəhər kövşənin ortasında, yoldan xeyli aralı uçuq bir xarabalığın səmtinə çatırdı. M. İ.. // Uzaq. Aralı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arif — sif. <ər.> Bilən, qanan, başa düşən, anlaqlı, mərifətli. Arif adam. – Dünyada bir şey var ki, hər bir arif adam ondan gərək xəbərdar olsun. C. M.. Üstü unlu olan hər arif qoca; Öz ürək sözünü deyər doyunca. S. V.. // İs. mənasında. Harda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəhm — is. <ər.> Anlama, anlaq, dərrakə. Olmasın fəhmin, əqlin, idrakın; Var nə qəm ta ki vardır əmlakın. M. Ə. S.. Fəhm etmək – anlamaq, başa düşmək, dərk etmək. Ariflər, fəhm eləyin; Süzüb gedən yarə baxın! A. Ə.. Rəğbət və narazılıqla yoğrulmuş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürəfa — is. <ər. «arif» söz. cəmi> klas. kit. Ariflər, mərifətli, ağıllı adamlar. Ürəfa məskəni olan Şirvan; Cühəla xabgahidir əlan. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zol — 1. 1. sif. Uzun zolaq şəklində olan, zolaq şəklində kəsilmiş. Zol gön. Zol taxta. // is. Zolaq şəklində kəsilmiş gön, dəri və s. // is. Ağacın gövdəsindən qoparılan zolaqşəkilli qabıq. 2. is. Zolaq. // Şüy çubuq, qayış zərbəsinin dəydiyi yerdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.